Blog

Blog – „Workshop pre žiakov smerujúcich na strednú školu, ZŠ Malinovského Partizánske“

V piatok (17.02.2023) sme realizovali náš prvý prezenčný workshop, a to pre žiakov 9. ročníka ZŠ Malinovského v Partizánskom. Na workshope sme sa počas dvoch vyučovacích hodín zameriavali na osobnostný a kariérny rozvoj vybranej skupiny žiakov. Stanovili sme si jasnú štruktúru a postupnosť aktivít, ktoré mali žiakom otvoriť nové možnosti ich osobnostného rozvoja (sebapoznanie, sociálny kontakt s rovesníkmi a so sociálnym prostredím všeobecne, silné stránky, hodnoty, motivácia, vzory a ideály).

1. Aktivita: DVE PRAVDY A JEDNO KLAMSTVO

Úlohou žiakov bolo pripraviť si o sebe dve pravdy a vymyslieť jedno klamstvo. Postupne čítali svoje pravdy a klamstvá a ostatní spolužiaci identifikovali čo je pravda a čo lož. Cieľom bolo zmapovať vzájomné poznanie žiakov v danej triede.

2. Aktivita: ČO SÚ TO SILNÉ STRÁNKY? a AKÉ SÚ MOJE SUPERSCHOPNOSTI?

Každý žiak dostal päť samolepiek. Na každú samolepku mali napísať jednu silnú stránku (resp. to, čo on/a považuje za silnú stránku). Počas toho sme diskutovali o tom, čo sú to silné stránky. V druhej časti dostali všetci žiaci „svojho“ superhrdinu/hrdinku. Každý sa pokúsil o zosobnenie so superhrdinom. Následne lepili jednotlivé silné stránky na obrázky superhrdinov. Pokiaľ žiaci napísali silnú stránku, ktorú nepovažovali za sebe vlastnú, mali možnosť výmeny so spolužiakmi. Postupne prebiehala diskusia o vzťahu silných stránok a „superschopností“, ich podstate a nevyhnutnosti ich poznania.

3. Aktivita: BURZA HODNÔT

Pre žiakov sme pripravili pracovný list s „okienkami“ na vlepovanie hodnôt zostupne, od najpodstatnejšej až po najmenej podstatnú hodnotu v ich živote. V prvej etape si mali žiaci napísať na päť papierikov päť hodnôt, ktoré sme potom zozbierali a zamiešali do „burzy“ spolu s nami pripravenými hodnotami. Každý žiak si vybral 5 hodnôt do svojho pracovného listu a mal zdôvodniť svoj výber a poradie hodnôt. Žiaci si v priestore „burzy“ mali možnosť vymieňať jednotlivé hodnoty. Následne sme diskutovali o poznaní a dôležitosti hodnôt v živote človeka.

4. Aktivita: BALÓNY A KOTVY

Aktivita spočíva v uvedomení si vlastnej motivácia a demotivácie. Žiakom boli rozdané balóny, na ktoré si lepili svoje motivátori (resp. veci, ktoré ich povznášajú, poháňajú vpred, motivujú) a kotvy z výkresu, do ktorých vpisovali demotivári (resp. prekážky či veci, ktoré. ich v živote ťahajú ku dnu).

5. Aktivita: IDOL MEDZI POVOLANIAMI

Idol medzi povolaniami bol vo forme pracovného listu, v ktorom sú pre žiakov pripravené otázky zamerané na konkrétne povolanie, ku ktorému vzhliadajú (vzdelanie a predpoklady potrebné pre výkon daného povolania, poznania pracovného dňa človeka, ktorý toto povolanie vykonáva a pod.).

6. Aktivita: AKO MA VIDIA OSTATNÍ?

Počas poslednej aktivity žiaci napísali do pracovného listu svoje meno a priezvisko, príp. prezývku. Všetky pracovné listy sa zmiešali a každý si vyžreboval niektorého zo spolužiakov a spolužiačok. Následne vypĺňali pracovný list venovaný konkrétnemu/nej spolužiakovi/spolužiačke. Žiaci boli konfrontovaní s obrazom, ktorý o nich majú ostatní žiaci a diskutovali o tom, čo je objektivita a subjektivita v sociálnej percepcii ostatných ľudí. Workshop možno považovať za ďalší, úspešný krok v pomoci a podpore žiakov na ich kariérnej ceste a v osobnostnom raste. Anonymná spätná väzba od žiakov na konci workshopu bola pre nás veľmi milým potešením a pozitívne nás prekvapil ich prístup.

Blog pripravil Hl. lektor organizácie „Vyber správnu školu!“ (Mgr. Patrik Lekeš)

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

3 × three =