Naše tábory majú za cieľ obohatiť život každého účastníka!

Poslaním táborov je obohatiť život mladých dospelých prostredníctvom táborových skúseností. Ponúkame rôzne vzdelávacie zážitkové programy s prepojením skutočného sveta.  Kladieme dôraz na rozvíjanie hodnôt a záujmov žiakov. Cez skúsenosť a zážitok spoznávajú seba samého, svoje silné a slabé stránky, zručnosti a schopnosti.  Pozrite si našu ponuku táborov.

NAŠE LETNÉ TÁBORY

Kde všade sa uskutočnili naše tábory?

Snažíme sa byť dostupní pre celé slovensko. Tu si môžete pozrieť kde všade sme už tábory organizovali.