Blog

TREND VO VÝBERE SPRÁVNEJ STREDNEJ ŠKOLY VYBERSPRAVNUSKOLU.SK

Výber strednej školy je neoddeliteľnou súčasťou života každého mladého človeka. Predstavuje prvý, významný krok v rámci jeho začínajúcej kariérnej perspektívy. Na základe tejto skutočnosti vieme, že každý kandidát musí začať v prvom rade od seba. Dôležitou otázkou je kto ste, aké máte záujmy, schopnosti, zručnosti a kde vás to intuitívne ťahá s prihliadnutím na vaše dlhodobé ciele. Skúmajte vlastné dôvody pre štúdium, ale nebojte sa požiadať o pomoc. Poradiť sa neznamená, že by utrpela vaša sociálna sebestačnosť. Je to dôkaz toho, aké dôležité pre vás je správne sa rozhodnúť pri výbere strednej školy.

V školskom systéme Slovenskej republiky, konkrétne na väčšine základných škôl majú zastúpenie v oblasti odborného poradenstva s výberom stredných škôl výchovný poradcovia. Súčasťou opisu pracovnej činnosti výchovného poradcu je pomôcť žiakom zorientovať sa v ponuke stredných škôl a pomôcť žiakom s realizáciou ich kariérnych plánov. Práca poradcu je viac, ako len opýtanie sa žiaka, čo chce robiť. Existuje množstvo otázok a testov, ktoré môžu poskytnúť pohľad na kariéru a zároveň vyhovujú schopnostiam, snom a požiadavkám každého žiaka.

Kariérne poradenstvo ako také je služba, ktorá poskytuje pomoc pri plnení cieľov v ďalšom kariérnom rozhodovaní a vzdelávaní sa. Odborník žiaka sprevádza svetom jeho možností, cieľov a očakávaní a zoznamuje ho s rôznymi situáciami. Prostredníctvom takéhoto poradenstva sa rozvíja nielen poznanie nás samých, ale aj naše tvorivé JA a schopnosť napredovať. Cesta, po ktorej Vás vedie kariérny poradca je možnosť ako rozvinúť aj svoj skrytý potenciál. Nemožno zabúdať aj na to, že kariérny rast ide ruka v ruke s osobnostným, vzdelanostným a sociálnym vývinom. Z tohto dôvodu je dôležité pri kariérnom rozhodovaní prihliadať na všetky aspekty nášho života. V roku 2021 sme zrealizovali celoplošný prieskum, v ktorom vzorku tvorilo 3000 respondentov pozostávajúcich zo žiakov 8. a 9. ročníka základných škôl. Našim cieľom bolo zistiť situáciu v oblasti poradenstva s výberom strednej školy pre túto cieľovú skupinu. Výsledky prieskumu nám ukázali nespokojnosť žiakov s prácou a poradenstvom výchovných poradcov na základných školách. Táto skutočnosť motivuje mnohých žiakov k hľadaniu vhodnej alternatívy, ako si vybrať správnu strednú školu.

Prieskum nám ukázal, že v súčasnosti je obľúbeným systémom pre hľadanie rôznorodých informácií o stredných školách internet. Pre zjednodušenie prístupu k množstvu stredných škôl, ktoré sú súčasťou nášho školského systému sme vznikli my – vyberspravnuskolu.sk, aby sme podali mladým ľuďom pomocnú ruku a podporili ich v prvom kroku za vlastnými snami. Uvedomujeme si, že na mladých ľudí je pri výbere strednej školy je vytváraný nátlak. V rámci prostredia, v ktorom sa vyskytujete na vás pôsobia vplyvy v podobe názorov iných ľudí. Podľa nášho prieskumu sú to najčastejšie vplyvy zo strany rodičov a priateľov, prípadne učiteľov. Potreba a význam poradenstva je teda nesporný a  zefektívnenie je nevyhnutné. Dostupnosť a ústretovosť pri poradenstve otvára dvere novým možnostiam pre žiakov našich škôl a platforma Vyberspravnuskolu.sk je k dispozícii všetkým jednotlivcom, ktorí sa v najlepšom úmysle zúčastňujú na kariérnych plánoch mladých ľudí. Sme odhodlaní napomáhať pri orientácií mladých ľudí vo svete práce. Sme tu pre vás, pre vaše túžby a sny realizovať sa krok po kroku k ideálnemu zamestnaniu.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

ten + twelve =