Webináre a Semináre

ZÁLEŽÍ TI NA VZDELANÍ?

CHCEŠ SA POSÚVAŤ VO SVOJEJ PROFESIÍ?

Sú primárne určené pre pedagógov, ktorí chcú zvýšiť svoju kompetentnosť v oblasti profesijnej orientácie žiakov, ale aj pre rodičov, ktorým nie je budúcnosť ich detí ľahostajná. Neváhajte sa prihlásiť.

 

Na čo slúži profesné plánovanie?

Postará sa o splnenie tvojich krátkodobých aj dlhodobých cieľov!

Aktuálne Webináre a Semináre