Blog

ONLINE KARIÉROVÉ PORADENSTVO: MOŽNOSTI, ÚSKALIA A VÝHODY

V súčasnosti pandémia a opatrenia s ňou spojené nás v mnohých oblastiach preniesli do online priestoru. Rovnako sú aj kariéroví poradcovia vystavení práci s klientmi na diaľku, čo nie každý dokáže zabezpečiť tak plnohodnotne, aby nebol citeľný rozdiel v porovnaní s osobným stretnutím, a teda sa stretávame s neľahkou výzvou. Digitálne technológie nás však dnes so svojím progresom plne podporujú v online poradenstve.

Odborníci a lektori uvádzajú niekoľko možností, po ktorých kariéroví poradcovia siahajú v online poradenstve. Pri takomto poradenstve na diaľku si môžeme zvoliť priamy kontakt, teda cez telefonický rozhovor, chat alebo videohovor, alebo tzv. asynchorónny spôsob, kedy obaja aktéri poradenského procesu nie sú v aktívnej priamej komunikácii, ale napr. formou e-mailovej komunikácie či diskusného fóra. Od prvotne zvoleného spôsobu si ďalej volíme aj počet účastníkov, kedy nemusíme riešiť poradenstvo iba prostredníctvom individuálneho poradenstva, ale aj formou skupín. V tzv. synchrónnom spôsobe, ktorý je častejšie volený poradcami sa v súčasnosti využívajú rôzne platformy, ktoré sú nám poskytnuté a plnohodnotne pripravené pre online poradenstvo – Google Meet, WhatsApp, Messenger, Zoom, Skype a mnoho iných. Každý si vyberie podľa vlastných preferencií a potrieb.

Pred začatím komunikácie s klientom/žiakom je potrebné uvedomiť si niekoľko základných krokov. Klient musí poznať platformu vopred, čím budeme predchádzať nedorozumeniam a prípadnému zdržaniu či technickým problémom a vhodné je sa aj dohodnúť na platforme, nielen ju ako poradca určiť. Podstatnou vecou je, aby mal poradca vhodne zvolené podmienky v miestnosti odkiaľ sa pripája do online rozhovoru, tj. bez rušivých zvukových a vizuálnych prvkov, aby ho bolo dobre vidieť a pod. Ťukanie do klávesnice taktiež dokáže človeka rozrušiť, a preto je vhodné zvoliť v dnešnej digitálnej dobe trochu ,,old school“, a to pero a papier pre zaznamenávanie priebehu poradenského procesu. Na čo však nesmieme zabúdať je aj naše oblečenie. Poradenský proces nepozná niečo ako predpísaný dresscode, ale slušné oblečenie dodáva procesu väčší pocit profesionality. V rámci online kariérového poradenstva nachádzame mnoho pozitív, ale aj negatív. Jedným z hlavných pozitívnych stránok je časová flexibilita, nakoľko sa nemusíte dostaviť na žiadne vopred určené miesto, ale jednoducho sa pripojíte z domu. Pripojenie je zároveň aj negatívom tohto spôsobu komunikácie, keďže nie každý má prístup ku kvalitnému internetu, a tak sa stáva online poradenstvo nie až tak prístupné každému. Forma videochatu môže byť považovaná za náhradu rozhovoru ,,tvárou v tvár“, ale aj napriek tomu, že sa účastníci vidia, ich mimika a gestikulácia nie je tak dobre čitateľná, čo môže prinášať určitý diskomfort. Výhodou však je možnosť zdieľať rôzne materiály a odkazy, čo minimalizuje tlačenú formu internetových materiálov, a tak sa stáva daná forma komunikácie s klientom vlastne ekologickejšou. V online formách komunikácie, a to v poradenstve, ako aj vo vzdelávaní alebo iných oblastiach nášho pracovného života si jednotlivec vždy nájde svoje výhody a nevýhody, a preto je potrebné aj v poradenskom procese dbať hlavne na spokojnosť klienta a splnenie stanovených cieľov, a to v online, ako aj v reálnom priestore.

Zdroje a inšpirácia:
⦁ HAVRLÍKOVÁ, Z. 2014. Spolupráce nejen na dálku [PDF]. Praha : Channel crossing, s.r.o., 2014. Dostupné na: http://www.havrlikova.cz/wp-content/uploads/2015/02/Spoluprace-nejen-na-dalku.pdf.
⦁ KOVÁČOVÁ, S. 2020. Kariérové poradenstvo poskytované na diaľku [online]. Euroguidance Slovensko, 2020. Dostupné na: https://rozvojkariery.sk/karierove-poradenstvo-poskytovane-na-dialku/.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

19 − twelve =