Blog

DEVÄŤ TYPOV INTELIGENCIE, KTORÉ BY MALI ŽIACI PRESKÚMAŤ…

Inteligencia je často definovaná ako náš intelektuálny potenciál; niečo, s čím sme sa narodili, niečo, čo sa dá merať, a schopnosť, ktorú je ťažké zmeniť. V posledných rokoch sa však objavili aj iné pohľady na inteligenciu. Jednou z takýchto koncepcií je teória viacnásobných inteligencií navrhnutá harvardským psychológom Howardom Gardnerom. Táto teória naznačuje, že tradičné psychometrické pohľady na inteligenciu sú príliš obmedzené. Gardner prvýkrát načrtol svoju teóriu vo svojej knihe Frames of Mind: The Theory of Multiple Intelligences z roku 1983 , kde uvádza, že všetci ľudia majú rôzne druhy „inteligencií“. Gardner definuje osem inteligencií, a navrhol možné pridanie deviatej známej ako „existencialistická inteligencia“.

 

Hoci človek môže byť obzvlášť silný v špecifickej oblasti, ako je hudobná inteligencia, s najväčšou pravdepodobnosťou má množstvo iných schopností. Napríklad jednotlivec môže byť silný vo verbálnej, hudobnej a prírodovednej inteligencii.
V tomto blogu sa budeme podrobnejšie venovať deviatim typom inteligencie uvedených v Gardnerovom výskume.

 

1. Logicko-matematická inteligencia

Logicko-matematická inteligencia sa týka schopnosti riešiť matematické problémy, rozpoznať vzorce a pochopiť vzťahy. Ak má niekto logicko-matematickú inteligenciu, znamená to, že v jeho procese myslenia má veľký význam poriadok a postupnosť a môže myslieť koncepčne a abstraktne.
Máte vysokú logicko-matematickú inteligenciu, ak:

 • Ste dobrý s číslami a s istotou prijímaš úlohy, ktoré zahŕňajú kvantifikáciu vecí, ako sú matematické a aritmetické otázky
 • Radi robíte experimenty a vykonávate svoje vlastné vyšetrovania
 • Baví vás hranie logických a strategických hier
 • Baví vás riešiť hádanky a odhaľovať záhady

Vaša zvedavosť vás poháňa klásť kozmické alebo hlboké otázky
Povolanie ľudí s logicko-matematickou inteligenciou môže byť matematik, ekonóm, audítor, účtovník, vedec, taktik, počítačový analytik a technik.

2. Jazyková inteligencia

V jazykovej inteligencii ide o schopnosť efektívne používať slová. Nemusí to nevyhnutne znamenať, že sa naučíte ďalší jazyk, niekto, kto dokonale používa iba jeden jazyk, môže mať stále jazykovú inteligenciu. Schopnosť používať správne slová a vyjadrovať, čo máte na mysli, je jedinečná zručnosť, ktorú možno využiť v niekoľkých rôznych scenároch.
Máte vysokú jazykovú inteligenciu, ak:

 • Vás baví hovoriť aj písať a používať slová na dosiahnutie cieľov, ako je presviedčanie
 • Máte širokú slovnú zásobu a rozumiete, kedy a ako používať určité slová
 • Baví váš čítať a písať
 • Radi hráte slovné hry
 • Ľahko ovládate iné jazyky, plynulosť sa nevyžaduje

Povolanie ľudí s jazykovou inteligenciou môže byť verejný rečník, knihovník, politik, rozhlasový hlásateľ, televízny moderátor, youtuber, influencer, bloger, novinár, právnik, kurátor, rečový patológ, spisovateľ alebo predajca.

3. Interpersonálna inteligencia

Interpersonálna inteligencia alebo emocionálna inteligencia označuje spojenie medzi inteligenciou a emóciami. Ľudia s interpersonálnou inteligenciou sú dobrí vo vnímaní emócií iných ľudí a čítaní ich motívov, čo môže byť spojené s verbálnymi aj neverbálnymi komunikačnými schopnosťami.
Máte vysokú interpersonálnu inteligenciu, ak:

 • Ste dobrý v identifikovaní rozdielov medzi skupinou ľudí
 • Máte široký okruh priateľov a radi spoznávate nových ľudí
 • Ste dobrý vo vnímaní nálady ľudí
 • Máte schopnosť pozerať sa na veci z rôznych uhlov pohľadu, rozumieť pohľadu iných ľudí

Povolania ľudí s interpersonálnou inteligenciou zahŕňajú ľudské zdroje, poradcu, manažment, psychológa, sociálneho pracovníka alebo učiteľa.

4. Intrapersonálna inteligencia

Intrapersonálna inteligencia označuje sebauvedomenie a schopnosť ľudí porozumieť sebe. Rozumiete tomu, čo cítite a prečo to cítite. Intrapersonálna inteligencia zahŕňa aj ocenenie a rešpektovanie ľudského stavu, vo všeobecnosti, správať sa k druhým tak, ako by ste chceli, aby sa oni správali k vám.
Máte vysokú intrapersonálnu inteligenciu, ak:

 • Ste motivovaný sám sebou a v prípade potreby sa môžeš postaviť na prvé miesto
 • Ste silný a nezávislý
 • Podnikáte kroky na základe toho, ako sa cítite
 • Radi si nájdete čas pre seba na sebareflexiu

Medzi povolania ľudí s intrapersonálnou inteligenciou patrí psychológ, spisovateľ, terapeut, poradca, sociálny pracovník, teológ, podnikateľ alebo básnik.

5. Hudobná inteligencia

Hudobná inteligencia sa vzťahuje na schopnosť vnímať rytmus a zvuk a použiť ich na tvorbu hudby.
Máte vysokú úroveň hudobnej inteligencie, ak:

 • Rozpoznávate rytmus, tón a zafarbenie zvukov
 • Spoznávate, tvoríte alebo uvažujete o hudbe a robíte to s láskou
 • Vyhovuje vám hudba, ktorá hrá na pozadí, zatiaľ čo robíte iné veci
 • Ste veľmi citliví na zvuky, počujete to, čo ostatným uniká

Medzi povolania ľudí s hudobnou inteligenciou patrí dirigent, hudobník, učiteľ hudby, skladateľ, učiteľ tanca alebo muzikoterapeut.

6. Vizuálno-priestorová inteligencia

Vizuálno-priestorová inteligencia označuje schopnosť ľudí vidieť alebo vizualizovať svet v jeho troch dimenziách. Keď hovoríme o vizualizácii sveta v 3D, zahŕňa to nasledujúce možnosti:
Mentálna obraznosť – schopnosť vytvoriť si obraz bez vonkajšieho podnetu, čerpať zo spomienok alebo predchádzajúcich skúseností. 
Priestorové uvažovanie – schopnosť premýšľať o objektoch v 3D a kresliť zovšeobecnenia napriek obmedzeným informáciám. Spomeňte pyramídu a ľudia s vizuálno-priestorovou inteligenciou si budú môcť predstaviť, ako bude pyramída vyzerať spredu alebo zhora.
Manipulácia s obrázkom – schopnosť vizualizovať zmeny v obrázkoch ešte pred ich implementáciou. Napríklad umelec, ktorý si predstaví, ako bude jeho obrázok vyzerať predtým, ako ho nakreslí.
Umelecké zručnosti – schopnosť vytvárať umelecké diela, sem patria aj grafické zručnosti.
Vizuálna-priestorová inteligencia a kreativita spolupracujú ruka v ruke a využívajú aktívnu predstavivosť a vytvárajú pôsobivé vizuálne dielo. Máte vysokú vizuálno-priestorovú inteligenciu, ak:

 • Máte vysoké povedomie o svojom okolí
 • Máte dobrý orientačný zmysel
 • Baví vás hra so skladačkami a hry založené na navigácii
 • Veľa snívate

Medzi povolania ľudí s vizuálno-priestorovou inteligenciou patrí architekt, učiteľ geometrie, inžinier, geodet, grafik, interiérový dekoratér, fotograf alebo pilot.

7. Telesno-pohybová

Telesno-pohybová inteligencia sa vzťahuje na koordináciu mysle a tela a je veľmi dôležitá u športovcov.  Meria sa na základe schopnosti použiť svoju fyzickú silu na manipuláciu s predmetmi a inými prvkami okolo seba.
Máte vysokú telesno-pohybovú inteligenciu, ak:

 • Poznáte svoje schopnosti a fyzické limity
 • Komunikujete pomocou reči tela a gestami
 • Nemáte žiadny problém s fyzickým kontaktom
 • Máte dobrý zmysel pre načasovanie, pokiaľ ide o fyzické úlohy a aktivity

Povolania ľudí s telesno-pohybovou inteligenciou zahŕňajú fyzioterapeuta, tanečníka, športovca, trénera, fitness inštruktora, majiteľa telocvične, herca, mechanika alebo tesára.

8. Prírodovedná inteligencia

Prírodovedná inteligencia označuje schopnosť čítať a porozumieť prírode. Citlivosť na neživé prvky všetkých živých vecí sa považuje za „inteligentnú od prírody“.
Máte vysokú naturalistickú inteligenciu, ak:

 • Milujete prírodu a trávite čas vonku
 • Máte radi zvieratá
 • Ste dobrý v chove alebo starostlivosti o zvieratá a rastliny

Medzi povolania ľudí s prírodovednou inteligenciou patrí botanik, oceánograf, táborový radca, vodca skautského oddielu, záhradník, astronóm, meteorológ, geológ alebo záhradný architekt.

9. Existenciálna inteligencia

Existenciálna inteligencia sa vzťahuje na hlbokú citlivosť a schopnosť ľudí zvládnuť hlboké otázky, ako je zmysel existencie, je to jeden z najkomplexnejších z deviatich typov inteligencie uvedených v Gardnerovom výskume. Ľudia s existenciálnou inteligenciou nie sú len ochotní hovoriť o týchto vážnych otázkach, ale tiež sa snažia nájsť odpoveď.
Máte vysokú existenciálnu inteligenciu, ak:

 • Naozaj chcete nájsť odpovede na otázky ako „čo je zmyslom života? alebo „čo sa stane po smrti?“
 • Preukazujete vysokú citlivosť na záležitosti súvisiace s ľudskou existenciou

Medzi povolania ľudí s existenciálnou inteligenciou patrí inšpiratívny rečník, spisovateľ, duchovenstvo, autor, filozof, ekonóm alebo bloger.

V našom metodickom podpornom materiály si môžete stiahnuť pracovný list, kde sa žiaci oboznámia s deviatimi typmi inteligencie a pokúsia sa zistiť, do ktorej patria. Na základe svojich zistení identifikujú svoje silné a slabé stránky, čo im pomáha pochopiť ich miesto vo svete a rozhodnúť sa, akú profesiu by chceli vykonávať.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

twenty − four =