Blog

Ako vybrať strednú školu pre žiakov s VPU?

pexels-andrea-piacquadio-3768166

V priebehu deviatej triedy nás čaká niekedy neľahké rozhodovanie, kam bude žiak ďalej pokračovať ďalej na strednej škole. Na druhej strane, niekedy je rozhodovanie jednoduché – opustiť základnú školu, kde prebieha všeobecné vzdelávanie, môže byť úľava. Dochádzka na strednú školu, ktorá sa špecializuje na odbor, ktorý si žiak vybral, zaujíma ho a môže sa v ňom realizovať, zrazu prináša radosť z učenia a VPU nemusia byť zďaleka takým strašiakom, akým boli na základnej škole.

U žiakov s VPU by sa malo dohliadať skôr na výber strednej školy, a to už na začiatku 8. ročníka, aby rodič a žiak mali dostatok času na vhodné zmapovanie stredných škôl, ktoré budú zodpovedať ich potrebám, požiadavkám a špecifikám.  Stredné školy na Slovensku ponúkajú  pre žiakov s VPU rozmanitý výber študijných programov.

Väčšina týchto škôl dnes organizuje aj dni otvorených dverí, ktoré sa oplatí navštíviť a tak sa lepšie zoznámiť s kritériami prijatia, vzdelávacieho programu a atmosférou školy. Výhodou DOD je interakcia so žiakmi, ktorí danú školu navštevujú.

 

Rozhodujúce činitele pri výbere SŠ pre žiakov s VPU:

 1. Brať do úvahy záujmy, záľuby a silné stránky dieťaťa/žiaka;
 2. Štýl učenia – žiakom s VPU viac vyhovuje výučba, pri ktorej si môžu niečo prakticky skúšať, ktorá nie je založená iba na čítaní a písaní. Niektorí žiaci majú radi, ak sú informácie prezentované skôr obrazovo, figurálne či graficky ako slovom a písmom;
 3. Prístup k žiakom s VPU – pri prvom kontakte so školou je vhodné opýtať sa odborného tímu školy (špeciálneho pedagóga, výchovného poradcu atď.) ako pracujú so žiakmi s VPU, ako sú im poskytované konkrétne podporné opatrenia (asistent pedagóga, kompenzačné pomôcky a ich využite a iné) ak v integrácií pokračujú aj na SŠ. Za pozitívum môžeme považovať ústretovosť školy, a to v čase konania prijímacích skúšok (aj pri týchto skúškach majú žiaci nárok na prispôsobenie podmienok), ako aj v priebehu samotnej výučby;
 4. Formy vyučovacieho procesu – je na žiakovi a rodičovi si uvedomiť, či sa chcú vzdelávať v škole, ktorá ponúka tradičné alebo inovatívne prvky vzdelávania – buď sa bude žiak vzdelávať tradičnou formou (prednášky, zapisovanie poznámok, pasivita žiaka v čase, kedy by sa mal stať čo najviac aktívny a pripravovať sa na budúce povolanie) alebo inovatívnou formou (žiak je hlavným aktérom vyučovacieho procesu, prepájanie vyučovacích predmetov navzájom a ich využitie v praxi, kooperatívna výučba, zapájanie žiaka do odborných súťaží).

   

  Na koho sa obrátiť v oblasti výberu SŠ pre žiakov s VPU:

  Na úrovni  základnej školy – kariérny poradca, výchovný poradca, školský špeciálny pedagóg, školský psychológ, asistent pedagóga, triedny učiteľ;
  1. Na odbornej úrovni – Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (CPPPaP), Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva (CŠPP) – ponúkajú profesijné a kariérové poradenstvo, konzultácie, priamu činnosť so žiakom; 
  2. Iné zdroje – organizácie, občianske združenia, internet, aplikácie a vlastné zdroje.
  3. Pri výbere SŠ je potrebné zapojiť do rozhodovacích aktivít aj žiaka. Je už takmer dospelý a v prvom rade, ide o jeho budúcnosť a kariéru. Bez jeho názoru výber nebude možné urobiť.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

four × 2 =