Blog

VZORY A IDEÁLY V ŽIVOTE DETÍ

pexels-andrea-piacquadio-3768166

Aj bez uvedomovania si významu vzorov v našich životoch, sú vzory našou každodennou súčasťou. Od narodenia nás ovplyvňujú a usmerňujú rôzne vzory – rodina a neskôr aj kamaráti, spolužiaci či iní ľudia v našom okolí, ktorých považujeme za tzv. REÁLNE vzory. Ďalej rozpoznávame aj tzv. ZOBRAZENÉ vzory, ktoré nás sprevádzajú vo forme literárneho či filmového hrdinu, hercov a herečiek, moderátorov a moderátoriek či populárnych športovcov a iných známych osobností. Hľadanie vzorov a ideálov spočíva rovnako aj vo vplyve vierovyznania, etnickej príslušnosti či politických preferencií.

 

Najväčším reálnym vzorom by mali byť rodičia a rodina ako taká. Rodina je vzor, ktorý značným spôsobom rozvíja identitu dieťaťa a mal by sa pričiniť o zdravé formovanie sebaobrazu dieťaťa. Čo všetko vplýva na vytváranie sebaobrazu a identity? Dieťaťu sa dostáva mnoho informácií a podnetov práve od rodiny. Obzvlášť v prvých rokoch života dieťaťa je to podstatná súčasť výchovy. Záleží to hlavne od množstva pozitívnych a negatívnych hodnotení, ktoré dieťa v tomto veku nasáva úplne otvorene a nekriticky.

 

Rodičia ako reálny vzor predstavujú pre dieťa model správania, s ktorým sa môže identifikovať, aby následne mohol uplatniť v spoločnosti jednotlivé vzorce správania, ktoré má osvojené. S tým sa spája ďalej aj hodnotový rebríček či dodržiavanie a uznávanie hodnôt. V prípade dysfunkcie v rodine môže dôjsť práve k nesprávnemu osvojeniu jednotlivých pravidiel, vzorcov a modelov.

 

Na čo všetko majú rodičia ako vzorový model dosah? Podstatne zasahuje preberanie vzorcov správania do vzťahov – ako sa správať ku kamarátom, ako k učiteľom atď. Vzorce majú však presah aj do výberu partnera či partnerky. Láska, sebaláska, prejavy citov a náklonnosti, to všetko dieťa vníma a berie si z toho princípy pre budovanie ďalších vzťahov. Samozrejme to nie je len o výbere partnera, ale aj o ďalšom partnerskom a rodinnom živote, čo má samozrejme dosah aj na ďalšie generácie. Práve preto je potrebné si uvedomiť, že RODINA je v oblasti vzorov a ideálov konštantným vzorcom v živote dieťaťa.

 

Diskutabilnými sú však aj zobrazené vzory, ktoré sa neustále menia. Športovci a športovkyne, herci a herečky či speváci a speváčky, ale aj mnoho ďalších známych osôb taktiež ovplyvňujú dieťa v životnej aj v pracovnej oblasti. Je potrebné dbať na kritickosť vo výbere informácií o týchto vzoroch. Mnohokrát ich dieťa nepozná osobne a môže tak dochádzať k nejasnostiam a k preberaniu negatívnych vzorcov správania. To, ako je vzor zobrazený, je podstatnou súčasťou vývinu detí. Selekcia informácií tak dokáže zabrániť nepriaznivému vplyvu zobrazených vzorov.

 

Najviac vplyvným činiteľom v zobrazení vzorov sú médiá. Bulvár nám prináša mnoho zbytočných a zmätočných informácií o celebritách a deti majú následne o nich skreslené vnímanie. Tu sa opäť dostávame k selektovaniu informácií a kritickému mysleniu. Pre vzory je výborné, ak je ich menej, ale vieme o nich maximálny možný počet pravdivých informácií a vieme hlavne PREČO sú to naše vzory.

 

Pri reálnych a zobrazených vzoroch nachádzame aj zhodné momenty. Rodičia a rodina ako taká má možnosť zasahovať do smerovania v oblasti získavania vzorov u detí. Majú priestor pre pomoc deťom nájsť si vzor a zintenzívniť jeho pozitívne pôsobenie. V opačnom prípade môže dochádzať k veľmi negatívnym dôsledkom až patologickým javom.

 

Myslite teda na to, že ak vzhliadame k niekomu cudziemu, ale rovnako aj k našim blízkym, je potrebné dbať na pozitívny vplyv a hlavne si uvedomovať dôvod toho pôsobenia!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

6 + 6 =