Webináre a Semináre

Webinár – „Efektívne stratégie a taktiky v komunikačnom procese“

Dátum eventu

30. november 2023 (18.00 - 19.30)

Webinár je určený pre pedagogických zamestnancov a rodičov. 

Bude prebiehať v online priestore prostredníctvom aplikácie Zoom.

Webinár má teoreticko-aplikačný charakter. 

Účastníci sa primárne oboznámia so stratégiami efektívnej komunikácie.

Na záver webinára bude priestor na otázky a zdieľanie skúseností medzi účastníkmi. 

Časová dotácia pre webinár je 1,5 hod. a maximálny počet účastníkov je 15. 

Účastníkom po absolvovaní webinára pošleme prostredníctvom e-mailu spolu s certifikátom o účasti aj novú metodickú príručku zážitkových aktivít pre žiakov ZŠ.

Prihlasovanie je možné do 29. 11. 2023

 

Prihláška na webinár:

https://forms.gle/17LyMzE27xA62Bng6

 

Cena: 14,90€ 

 

Obsah webinára:

Efektívna, jasná a priama komunikácia v osobnom živote, na pracovisku i v edukačnom procese je kľúčová pre vytváranie zdravého kolektívu a korektných vzťahov. Formulácia otázok či argumentovanie v rámci komunikácie napomáhajú rozvoju kritického myslenia, schopnosti efektívne komunikovať, ale aj analyzovať výpoveď komunikantov. Znalosť stratégií a taktík komunikácie má veľký význam – berúc do úvahy všetky aspekty – od dôvodov a cieľov komunikácie cez samotný komunikačný proces až po rezultáty daného procesu. Komunikačná stratégia znamená spôsob ako dosiahnuť vybrané komunikačné ciele. Vhodne zvolená  stratégia sa tak výrazne podieľa na ich naplnení.

 

Webinár pripravila organizácia „Vyber správnu školu! o.z.“

 

Related Posts

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

19 − 2 =